Bookmark and Share
 
LINK  GOLF
   
   
   
   
 
   
  
   
   
   
 
 Siam Junior Golf Club  

เรียนท่านผู้ปกครองเยาวชนกอล์ฟทุกท่าน ทราบ


    สถาบันสอนกอล์ฟ TISMAN GOLF ACADEMY ได้จัดโครงการเรียนกอล์ฟ **ฟรี*** ให้กับเยาวชนทั่วไป ที่มีความสนใจในกีฬากอล์ฟ ขึ้นในช่วงปิดภาคเรียน ตั้งแต่อายุ 5-18 ปี  เพื่อวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างพื้นฐานในการเล่นที่ถูกต้อง พร้อมทั้งสร้างความสามัคคี ในกลุ่มเพื่อน รวมถึงความรู้ต่าง ๆ ในกีฬากอล์ฟมากขึ้นด้วยและพร้อมที่จะให้คำแนะนำปรึกษา เรียนรู้เทคนิคต่าง ๆ ในการแข่งขันออกรอบสนามจริง ให้กับเยาวชนทุกคนที่จะมีความมุ่งมั่นไปสู่นักกอล์ฟอาชีพ ต่อไป


      ทั้งนี้ได้จัดขึ้น รุ่นที่ 5 ในวันอาทิตย์ที่ 21 พฤศจิกายน  2553 ตั้งแต่ เวลา 13.00 – 14.00 น. เริ่มลงทะเบียนเรียน เวลา 12.30 น. เป็นต้นไป สนามฝึกซ้อมกอล์ฟ รัชดาวิภาวดี ตรงข้ามธนาคารไทยพาณิช สำนักงานใหญ่ ( SCB ) เมเจอรัชยธิน

         โทรติดต่อ โปรวี 083-2771222 ได้โดยตรง หรือแจ้งชื่อได้ที่ 081-9031956 (คุณยุ้ย) กรุณาส่งชื่อจริง ชื่อเล่น อายุ วัน เดือน ปี เกิด ของเยาวชน ส่งมาที่เมล prowee_tisman@hotmail.com เพื่อสะดวกในการจัดกลุ่ม เยาวชนที่เรียนครับ แล้วใบตอบรับจากโปรวี ทั้งนี้จะเปิดการเรียนการสอน เป็นโครงการต่อเนื่องใน 1 เดือนต่อ 1 รุ่นเท่านั้นครับ

       เรียนท่านผู้ปกครองให้ความสนใจในโครงการสอนกอล์ฟเยาวชนในครั้งนี้ ถ้าเห็นว่าโครงการนี้เป็นประโยชนต่อเยาวชนกอล์ฟของไทยทุกคน ช่วยแนะนำบอกต่อ ๆ ให้กับผู้ปกครองท่านอื่น หรือหน่วยงานที่พร้อมจะให้การสนับสนุนเยาวชนของชาติ ให้ทราบโดยทั่วกันด้วยครับ

   
 
 
 
 
Online: 9 Visits: 223,546 Today: 21 PageView/Month: 983