Bookmark and Share
 
GPA GOLF
   
   
   
   
 
   
  
   
   
   
 
 Golf fitness  

Golf fitness
   กอล์ฟก็เหมือนกีฬาชนิดอื่น การที่จะมีความสามารถในการพัฒนาศักยภาพของการเล่น กีฬานั้น ๆ
ให้ใปสู่จุดที่สูงที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะทำได้ นอกจากจะต้องมีเทคนิคพื้นฐานที่ดีเฉพาะ สำหรับกีฬานั้น ๆ
ประกอบกับการฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอแล้ว การฝึกฝนร่างกายให้มีความแข็งแรง และยืดหยุ่นอย่างเหมาะสม
และการฝึกจิตใจให้เข้าใจในสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการเล่นกีฬา จนสามารถควบคุมสติอารมณ์ใน
ทุกขณะได้อย่างดี จะทำให้ประสบความสำเร็จในการเล่นกีฬานั้น ๆ อย่างมีประสิทธิผลสูงสุด

   การฝึกออกกำลังกายสำหรับนักกอล์ฟให้มีความสมบูรณ์แข็งแรงโดยการยกน้ำหนัก (Weight Training ) จะช่วยให้มีพัฒนาการที่ดีของกล้ามเนื้อของนักกอล์ฟ ซึ่งมักจะอ่อนแอเป็นส่วนใหญ่ โดยการเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ทำให้กล้ามเนื้อมีความยืดหยุ่นและทนทานมากขึ้น นักกอล์ฟชายอาจจะมีความแข็งแรง แต่ขาดความยืดหยุ่น ซึ่งตรงกันข้ามกับนักกอล์ฟสตรีที่มีความยืดหยุ่นที่ดีแต่ขาดความแข็งแรง ทั้งนี้ผมจะแบ่งการฝึกออกกำลังกายสำหรับนักกอล์ฟ
โดยแบ่งออกเป็น 3 โปรแกรม ดังนี้
     1. GOLF OFF-SEASON PROGRAM : การฝึกนอกฤดูการแข่งขัน ขั้นเตรียมความพร้อมของร่างกาย
         เพื่อสร้างกล้ามเนื้อมัดใหญ่ ๆ ให้แข็งแรง
     2. GOLF PRE-SEASON PROGRAM: การฝึกก่อนฤดูแข่งขัน เพื่อสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแต่ละส่วน
         เช่น แขน ,ขา, ลำตัว, ท้อง ,หลัง, ไหล่ ข้อมือ รวมทั้งฝึกความทนทานของการทำงานของหัวใจหลอดเลือด
     3. GOLF IN-SEASON PROGRAM : การฝึกในช่วงฤดูการแข่งขัน โดยการนำการฝึกทั้ง 2
         โปรแกรมข้างต้นมาผสมผสานกันให้เกิดประโยชน์และ ประสิทธิภาพสูงสุด

แบบฝึกหัดกล้ามเนื้อทั้ง 3
โปรแกรมนี้เป็นการฝึกความแข็งแรงและความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อเป็นมัดหรือเป็นกลุ่มเฉพาะที่มีความเกี่ยวข้องกับ
การสวิงกอล์ฟซึ่งได้แก่
     1. กล้ามเนื้อที่เป็นฐานอย่างมั่นคงสำหรับการสวิงที่อาจมีความเร็วกว่า 100 ไมล์ต่อชั่วโมง คือ
         กล้ามเนื้อหน้าโคนขา
         (QUADRICEPS) กล้ามเนื้อโคนขาด้านหลัง (HAMSTRING) กล้ามเนื้อน่อง (CALVES)
     2. กล้ามเนื้อที่ใช้ในการหมุนบิดเกลียว สวิงไม้ขึ้น และสวิงไม้ลง คือ กล้ามหลัง( LATISSIMUS DORSI)
        กล้ามเนื้อหน้าอก
        (PECTORALS) กล้ามเนื้อด้านหลังคอ(TRAPEZIUS) กล้ามเนื้อไหล่ (DELTOID) กล้ามเนื้อ
        หน้าท้อง (ABDOMINALS)
     3. กล้ามเนื้อมัดที่เป็นกลไกสำคัญในการทำให้รัศมีวงสวิงคงที่ และเพิ่มความเร็วของหัวไม้ทำให้
        ตีลูกกอล์ฟได้ไกล และตรงไปยังเป้าหมายที่ต้องการอย่างแม่นยำ คือกล้ามเนื้อปลายแขน (FOREARM)
        ทั้งกลุ่มนอกและกลุ่มใน กล้ามเนื้อต้นแขนด้านหน้า (BICEPS) และกล้ามเนื้อต้นแขนด้านหลัง (TRICEPS)

Dowload วิธีการฟิตร่างกายสำหรับนักกอล์ฟ                         
      - ฟิตร่างกายให้พร้อมสำหรับนักกอล์ฟ (Fitness for Golfers)#1
      - ฟิตร่างกายให้พร้อมสำหรับนักกอล์ฟ (Fitness for Golfers)#2

       
 
 
   
 
 
Online: 13 Visits: 223,557 Today: 32 PageView/Month: 994